Groepen

Groepen

Binnen Jong Nederland Drunen zijn er vier leeftijdsgroepen voor de jeugd die elk hun eigen activiteiten hebben op leeftijdsniveau. De activiteitenprogramma’s worden op de ontwikkeling, behoeftes, interesses en het creatief denk- en concentratievermogen van de verschillende leeftijdsgroepen aangepast.

Zo zijn de Springertjes (kleuters) meer gebaat bij structuur, regels en rituelen. Ze zijn energiek, houden van afwisseling maar gedijen goed op eenvoud en herhaling. Ze hebben een rijke fantasie, een korte spanningsboog en moeten nog leren samen te spelen.

De Wroeters zijn de onderbouwkinderen die graag de handen uit de mouwen steken en alles willen weten. Grenzen worden gesteld om de rust te waarborgen en grenzen worden verlegd door ze uit te dagen. Het verschil tussen kracht en souplesse bij jongens en meisjes onderscheidt zich wat meer, daarentegen werken ze constructiever samen. Fantasie en werkelijkheid liggen dichter bij elkaar en bij hun eigen belevingswereld.
De Wakkere Wekkers uit de bovenbouw zijn leergierig en houden van meer inhoud en ondernemen. Ze zijn sociaal actief, eigenwijs, kritisch en houden van spellen met meer uitdaging en tactiek. Ook zijn zij meer sociaal betrokken en zich bewust van normen en waarden.
Tieners, de Belhamels, hebben een eigen wil, een vaste vriendenkring, een eigen identiteit en stijl. Desondanks zijn ze ook onzeker en hebben een behoefte aan bevestiging en waardering. Ze hebben zeggenschap en een doel nodig dat past binnen hun interesses en talent.

Jong Nederland Drunen herbergt tevens een unieke groep voor volwassenen, De Kern , die naast het ondernemen van eigen activiteiten, ook de proef op de som neemt met programma onderdelen van de andere groepen.

Elke groep is herkenbaar aan een eigen symbool; konijn, everzwijn, haan, bok of hert. Na de zomervakantie gaan de groepen in een nieuwe samenstelling van start waarbij er met de indeling niet alleen naar de leeftijd maar ook naar de ontwikkeling en behoefte van het kind gekeken wordt. Het doel van Jong Nederland is dat alle leden meer van én met elkaar leren binnen de drie pijlers van sport en spel, creativiteit en buitenleven.

Springertjes

4 t/m 6 jaar


Wroeters

7 t/m 9 jaar


Wakkere Wekkers

10 t/m 12 jaar


Belhamelbende

13 t/m 17 jaar


De Kern

17+ t/m 100 jaar


Share
Tweet