Pijlers

Pijlers

Van oudsher zijn de drie pijlers Sport en Spel, Creativiteit en Buitenleven het uitgangspunt van Jong Nederland. De pijlers vormen de basis voor het aanbod van activiteiten die voor elke leeftijdsgroep anders ingevuld kan worden. Een mix van deze pijlers zorgen voor voldoende afwisseling en uitdaging in de programma’s voor elke leeftijd.

Met Sport en Spel ligt de nadruk met name op de samenwerking en samenspel, afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen. Waar de jongsten graag hun energie kwijt kunnen en meer begeleiding nodig hebben met samen spelen, hebben de oudere kinderen meer uitdaging en tactiek nodig. Een goede manier om elkaar beter te leren kennen en het beste in zichzelf en elkaar naar boven te laten halen.

Creativiteit is een breed begrip en biedt daarmee ontzettend veel mogelijkheden aan activiteiten. Het prikkelen van de fantasie, de handvaardigheid en inzicht wordt gestimuleerd. Talenten worden aangeboord, ingezet en ontwikkeld met gebruik van verschillende materialen, methoden en projecten.

Het Buitenleven is gericht op alle activiteiten buiten. Het ontdekken van al wat de natuur te bieden heeft en ingezet kan worden. In de gezonde buitenlucht lekker actief zijn! Een groot goed wat in de vluchtige materialistische en digitale maatschappij soms haast verloren lijkt te gaan. Soms is het combineren van de mens, natuur en moderne ontwikkelingen juist de sleutel tot de leukste en meest leerzame activiteiten.
Jong Nederland Drunen maakt veel gebruik van de natuurgebieden in de nabije omgeving, het park en de ruimte rondom de boerderij.

Regelmatig zijn er open activiteiten waaraan ook niet-leden, soms tegen een kleine vergoeding, kunnen deelnemen.
Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende activiteiten waaraan alle leeftijdsgroepen deelnemen zoals boogschieten aan de start van het seizoen en het meerdaagse zomerkamp aan het einde van het seizoen.
Met inzet van deze drie pijlers streeft Jong Nederland naar een sportief, creatief en educatieve vereniging waarbij het hebben van plezier belangrijker is dan de competitie.

Sport en spel

Sport en Spel Jong Nederland Drunen

Jong Nederland is in beweging, letterlijk en figuurlijk.

Creativiteit

Creatief Jong Nederland Drunen

Creativiteit is een breed begrip waarbij de eigen fantasie wordt gestimuleerd middels activiteiten.

Buitenleven

Het buitenleven neemt een belangrijke plaats in binnen de activiteiten die Jong Nederland voor de jeugd organiseert.

Share
Tweet